Εργαστήρι Πολιτικής & Πολιτισμού | ΑΡΔΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δαναΐδων 7 , 1ος όροφος | Εθνική και Κοινωνική Χειραφέτηση, Οικολογία, Δημοκρατία & Πολιτιστική και Παραγωγική Αναγέννηση