Εναλλακτικός Πολυχώρος Άρδην | Θεσσαλονίκη

Δαναΐδων 7 , 1ος όροφος | Πολιτιστική αναγέννηση, εθνική & κοινωνική απελευθέρωση, οικολογία, άμεση δημοκρατία…